E-chat đã thu hút được 2500000 người dùng

Tin tốt đây các bạn ơi!

 

Số lượng người dùng dịch vụ của chúng tôi đang tăng lên mỗi phút!

 

Trình nhắn tin của chúng tôi đã được tải về hơn 2500000 lần! Người dùng đánh giá cao chất lượng của ứng dụng nhắn tin E-chat, được xây dựng dựa trên công nghệ blockchain và đảm bảo tính riêng tư cũng như tính ẩn danh cho người dùng. Ví tiền mã hóa tích hợp ngay trong ứng dụng sẽ giúp bạn thực hiện giao dịch tài chính một cách an toàn cũng như cất trữ các loại tiền mã hóa.

 

Hãy theo dõi để biết thêm tin tức!


  • Date news 05/02
    2018
  • Views news 14867
slide top