e-Chat thông tin rõ ràng về tiến độ và quá trình phát triển dự án mỗi tuần

Chúng tôi nhận thức được tầm quan trọng của việc giữ cho cộng đồng luôn biết về tiến trình phát triển và các hoạt động khác của nhóm phát triển dự án, do đó chúng tôi quyết định xuất bản báo cáo hàng tuần về công việc của mình. Trước hết, chúng tôi muốn thể hiện sự tập trung cao độ của chúng tôi về tốc độ phát triển và chất lượng phát triển sản phẩm. Bạn luôn có thể gửi góp ý về UI / UX đến địa chỉ email sau: [email protected] với ghi chú: "Offers on the Development".

Chúng tôi bắt đầu thông báo đầu tiên của chúng tôi với việc công bố một báo cáo về công việc đã được thực hiện trong tuần qua:

 

 

Như các bạn có thể thấy, trình nhắn tin đang được bổ sung tính năng với tốc độ nhanh chóng:

 

Trong tháng qua, có hơn 300.000 lượt tải xuống phiên bản hiện tại của trình nhắn tin. Phần lớn các lượt tải xuống chủ yếu rơi vào khu vực Trung Quốc, do nền tảng này có sự tiến bộ vào có chiến lược phát triển.


Ngoài sự phát triển, các nhà quản lý phát triển kinh doanh của chúng tôi đã tổ chức một số cuộc họp với đại diện của các nền tảng trao đổi tiền mã hóa lớn như: Huobi, Livecoin, và OKEx. Do quá trình hợp tác và làm thủ tục với các sàn này khá lâu nên chúng tôi sẽ thông báo tiến độ làm việc để sớm làm hài lòng cộng đồng e-Chat. Hãy giữ liên lạc và đừng quên bạn có thể gửi góp ý và phê bình của bạn tới chúng tôi thông qua Telegram: https://t.me/ico_eChat, và các cách liên lạc khác trên website.


  • Date news 05/06
    2018
  • Views news 16414
slide top