Bản tin e-Chat hàng tuần: tính năng mới của trình nhắn tin

Bạn thân mến! Nhóm của chúng tôi muốn giữ cho bạn biết các thông tin cập nhật về sự phát triển của nền tảng này. Trong thông báo hôm nay, chúng tôi sẽ cho bạn biết về các tính năng mới của “Moments, Actions on posts”. Thông tin chi tiết hơn được cung cấp dưới đây:

 

Các đề xuất và góp ý cho sự phát triển của dự án và các giải pháp UI / UX thì bạn có thể gửi về email n ày: [email protected] với ghi chú: "Offers on the Development".

 

e-Chat luôn cải thiện từng ngày một các tính năng của ứng dụng nhắn tin. Ứng dụng đã có hơn 3 triệu lượt tải, và cộng đồng của chúng tôi đang mở rộng từng ngày một.

 

Hãy luôn theo dõi tin tức là và người đầu tiên biết các tin tức mới nhất về e-Chat!


  • Date news 05/15
    2018
  • Views news 13712
slide top