Bản tin e-Chat hàng tuần: cập nhật hồ sơ

e-Chat tiếp tục chia sẻ kết quả phát triển dự án. Thông báo hàng tuần của ngày hôm nay sẽ cho bạn biết về các tính năng mới của mục cập nhật hồ sơ người dùng.

Đừng quên rằng các đề xuất và lời khuyên của bạn về sự phát triển của dự án có thể được gửi đến địa chỉ email: [email protected] với ghi chú: "Offers on the Development".

 

Hãy theo dõi để biết thêm tin tức!


  • Date news 05/21
    2018
  • Views news 14298
slide top