Bản tin e-Chat hàng tuần: cập nhật bảo mật

Bản tin e-Chat hàng tuần lần thứ 3 đã ra mắt. Chúng tôi đang chia sẻ kết quả phát triển mới nhất của mình. Ứng dụng đã nhận được bản cập nhật hồ sơ và các tính năng bảo mật mới.

 


Các đề xuất và lời khuyên về sự phát triển của dự án có thể được gửi đến địa chỉ email: [email protected] với ghi chú: "Offers on the Development". Hãy theo dõi tin tức và là người đầu tiên biết thông tin mới nhất về e-Chat!


  • Date news 05/28
    2018
  • Views news 13224
slide top